Club van 100

Club van 100
De sponsorcommissie van Bastion Baselaar werd in de jaren 2004/2005 regelmatig geconfronteerd met de vraag of het niet mogelijk was om iets meer te betekenen voor de tennisvereniging.
Men was wel op de hoogte van het feit dat men zich kon aanmelden voor allerlei soorten vrijwilligerswerk binnen de vereniging, maar juist de "vrije tijd-factor" was een probleem voor velen.

Oprichting:
Op 15 maart 2005 is de Club van 100 opgericht
Dit is een op zichzelf staande vereniging die officieel de naam draagt: "Vereniging Vrienden van Mr. Vriensstraat 1".

Bestuur:
Het bestuur bestaat uit 3 personen:
- Vladimir Kysela (voorzitter)
- Rozan Koppers (penningmeester)
- Sandra van den Hazelkamp (secretaris en organisator evenementen)

Lidmaatschap:
Eenieder kan lid worden van deze vereniging, ongeacht het feit of u lid bent van Bastion Baselaar of niet.

Wat houdt het lidmaatschap van deze Club van 100 nu precies in?
- Maximaal 100 personen kunnen lid worden van deze vereniging.
- Zij betalen ieder jaarlijks €100,- contributie.
- Van deze €100,- gaat minimaal de helft naar één of meerdere doelen binnen tennisvereniging Bastion Baselaar.

Welke doelen?
Dat bepalen de Club van 100-leden zelf.
Zij kunnen zelf een voorstel indienen dat vervolgens tijdens de jaarlijkse vergadering besproken zal worden en eventueel in stemming zal worden gebracht.
Hierdoor wordt een grote verbondenheid met Bastion Baselaar gerealiseerd.


Andere helft contributie?
Maar wat wordt nu gedaan met de andere helft van de contributie?
Welnu, na afloop van de jaarlijkse vergadering in november (die overigens zal wordt voorafgegaan door een borrel), vindt aansluitend het Club van 100-diner plaats.
Tevens organiseert het Bestuur een jaarlijkse borrel voor haar leden tijdens het jaarlijkse Pinkstertoernooi.
Beide evenementen kenmerken zich vooral door gezelligheid. 

De Club van 100 kenmerkt zich bovendien door de uiterst efficiënte manier van werken; alle correspondentie gebeurt via e-mail.
U kunt zich daarom alleen opgeven via een e-mail naar: [email protected]
Tevens kunt u dit e-mailadres gebruiken voor het verkrijgen van nadere informatie.

Meer informatie: 
Vragen stellen en lid worden? Stuur een e-mail naar [email protected] 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 73 642 3740

Adres

Meester Vriensstraat 1
5246 JS Rosmalen

KVK-nummer

40215310