Contributies 2020

Lidmaatschappen lopen van 1 januari t/m 31 december 

Minioren

 • Tot en met 9 jaar
 • In 2020 ben je minior indien je bent geboren op 1 januari 2011 of recenter
 • Contributie € 32,50

Junioren 

 • 10 t/m 17 jaar
 • In 2020 ben je junior indien je bent geboren op of tussen 1 januari 2003 en 31 december 2010
 • Contributie € 81,-

Senioren 

 • 18 jaar en ouder
 • In 2020 ben je senior indien je bent geboren op 31 december 2002 of eerder
 • Contributie € 157,50
 • Eenmalig inschrijfgeld € 20,00

Niet-spelend lid

 • Tijdelijk voor leden die een heel seizoen niet kunnen spelen
 • Contributie € 22,50

Ondersteunend lid

 • Voor iedereen die Bastion Baselaar een warm hart toedraagt
 • Contributie € 16

Reductie op contributie

Op de contributie is een reductie van 50% van toepassing in de volgende gevallen:

 • Wanneer je je inschrijft per 1 juli.
 • Wanneer je voor 1 juli verhuist naar een plek buiten de regio en deze verhuizing tijdig (in principe voor 1 april van het lopende seizoen) schriftelijk bij het secretariaat meldt.
 • Wanneer je i.v.m. zwangerschap niet tennist. Je kan dan kiezen om van 1 januari tot 30 juni niet spelend lid te zijn en van 1 juli tot 31 december spelend lid of vice versa.
 • Er sprake is van andere bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling van het bestuur op basis van een schriftelijk verzoek van betrokkene(n) aan het bestuur.

De reductie geldt niet voor het inschrijfgeld.

Niet-spelend en ondersteunend lid

Een niet-spelend lid is in principe een lid dat gedurende langere tijd niet in staat is om te tennissen.
Ondersteunend lid ben je wanneer je niet actief tennist, maar wel lid wil zijn van de vereniging en de vereniging in financiele zin wil ondersteunen.

Omzetting van een spelend lidmaatschap naar een niet-spelend of een ondersteunend lidmaatschap is op ieder moment mogelijk.
Voor omzetting geldt de volgende regel.:

 • Bij verzoek tot omzetting tot 1 juli ontvang je 50% van je contributie retour.

Een verzoek tot omzetting van het lidmaatschap kan schriftelijk of via email ingediend worden bij het ledenadministratie van de vereniging:

Margo van Amelsfort, Huygensstraat 38 5242 CM Rosmalen.

Of via [email protected].

Alle contributies worden per automatische incasso voldaan.

 

 

 

 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 73 642 3740

Address

Meester Vriensstraat 1
5246 JS Rosmalen