Contributies 2022 (onder voorbehoud besluit ALV)

Lidmaatschappen lopen van 1 januari t/m 31 december 

Minioren

 • Tot en met 9 jaar
 • In 2022 ben je minior indien je bent geboren op 1 januari 2013 of recenter
 • Contributie € 34,50

Junioren 

 • 10 t/m 17 jaar
 • In 2022 ben je junior indien je bent geboren op of tussen 1 januari 2005 en 31 december 2012
 • Contributie € 83,50

Senioren 

 • 18 jaar en ouder
 • In 2022 ben je senior indien je bent geboren op 31 december 2004 of eerder
 • Contributie € 162,50
 • Eenmalig inschrijfgeld € 20,00

Niet-spelend lid

 • Tijdelijk voor leden die een heel seizoen niet kunnen spelen
 • Contributie € 22,50

Ondersteunend lid

 • Voor iedereen die Bastion Baselaar een warm hart toedraagt
 • Contributie € 17,50

Toegangspas / borg

 • Nu de knltb niet meer jaarlijks nieuwe pasjes uitgeeft werken wij vanaf 1 juni 2021 met KNLTB RFID pasjes
 • Dit pasje heb je nodig voor toegang tot het park als het paviljoen gesloten is en voor het afhangbord.
 • Iedereen betaalt bij lidmaatschap 10€ borg. Dit krijg je terug bij inleveren van het pasje.  

Reductie op contributie

Op de contributie is een reductie van 50% van toepassing in de volgende gevallen:

 • Wanneer je je inschrijft per 1 juli.
 • Wanneer je voor 1 juli verhuist naar een plek buiten de regio en deze verhuizing tijdig (in principe voor 1 april van het lopende seizoen) schriftelijk bij het secretariaat meldt.
 • Wanneer je i.v.m. zwangerschap niet tennist. Je kan dan kiezen om van 1 januari tot 30 juni niet spelend lid te zijn en van 1 juli tot 31 december spelend lid of vice versa.
 • Er sprake is van andere bijzondere omstandigheden, zulks ter beoordeling van het bestuur op basis van een schriftelijk verzoek van betrokkene(n) aan het bestuur.

De reductie geldt niet voor het inschrijfgeld.

 

Niet-spelend en ondersteunend lid

Een niet-spelend lid is in principe een lid dat gedurende langere tijd niet in staat is om te tennissen.
Ondersteunend lid ben je wanneer je niet actief tennist, maar wel lid wil zijn van de vereniging en de vereniging in financiele zin wil ondersteunen.

Omzetting van een spelend lidmaatschap naar een niet-spelend of een ondersteunend lidmaatschap is op ieder moment mogelijk.
Voor omzetting geldt de volgende regel.:

 • Bij verzoek tot omzetting tot 1 juli ontvang je 50% van je contributie retour.

Een verzoek tot omzetting van het lidmaatschap kan schriftelijk of via email ingediend worden bij het

 

Introduceren

Als Bastion-lid mag u maximaal 4 keer per jaar een speler introduceren.
In de maanden April, Mei en Juni alleen overdag tussen 09.00 uur en 18.00 uur en indien er buitenbanen beschikbaar zijn. In de resterende maanden is er qua tijd en dagen geen restrictie bij het introduceren.
Introduceren is NIET mogelijk tijdens toernooien, evenementen en competitie.

Er dient afgehangen te worden via KNLTB app kiezen voor "introductie" als speler. Bij afhangen via de KNLTB club app of via de website is ook het introductie tarief verschuldigd en kan direct via ideal betaald worden.

 

Introductie voor tennis en padel  kost € 6,25,

 

Ledenadministratie van de vereniging:

Margo van Amelsfort, Lommergroen 11, 5245 CG Rosmalen.

Of via [email protected].

Alle contributies worden per automatische incasso voldaan.

 

 

 

 

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 73 642 3740

Address

Meester Vriensstraat 1
5246 JS Rosmalen

KVK-nummer

40215310