Lesreglement

We willen onze cursisten zo goed en duidelijk mogelijk tegemoet komen wat betreft de regels die betrekking hebben op de trainingen, daarom is er een trainingsreglement gemaakt.

REGLEMENT

 1. Elke cursist moet zich aanmelden via een online inschrijfformulier.
  Alleen in besproken uitzonderingen wordt een papieren aanmelding geaccepteerd. Neem hiervoor telefonisch of per mail contact op met de commissie trainingen.
 2. Door inschrijving verbindt u zich aan de gehele cursus.
 3. Zodra de inschrijving is bevestigd, moet in alle gevallen het lesgeld worden voldaan.
 4. Er wordt geen trainingsgeld terugbetaald in geval van blessures, ziekte e.d., in overleg met de trainer probeert men een passende oplossing te vinden door middel van het inhalen bij een andere trainingsgroep.
 5. Bij teveel inschrijvingen wordt er op volgorde van binnenkomst ingedeeld.
  (wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de tijden die je hebt aangegeven, garantie geven wij niet omdat wij niveau indeling ook heel belangrijk vinden).
 6. Bij inschrijving voor een cursus ga je akkoord met elke professionele tennisleraar die wordt ingezet. Dit geldt ook in geval van ziekte van de vaste leraar of bij wisselingen.
 7. De seniortrainingen zijn op maandag t/m zaterdag overdag tussen 09.00 uur en 15.00 uur en maandag t/m vrijdag avond tussen 18.00 en 23.00 uur.
  De jeugdtrainingen zijn op maandag t/m vrijdag tussen 15.00 uur en 19.00 uur en zaterdag overdag.
  “Bastion Kids” zoveel mogelijk op woensdag middag tussen 14.00 en 16.00 uur en zaterdag morgen.
 8. Voor de definitieve bekendmaking van de groepsindelingen krijgt men géén inzage in de inschrijvingen/ groepsindelingen.
  Wij streven ernaar de groepen zo homogeen mogelijk qua leeftijd en niveau in te delen.
  Op het inschrijfformulier bestaat er de mogelijkheid om voorkeuren aan te geven.
  Wij behouden ons het recht voor om hiervan af te wijken.
 9. Wij streven naar trainingsgroepen van maximaal 8 cursisten met uitzondering van de "Bastion Kids".
 10. Is de trainer om wat voor redenen verhinderd dan wordt te alle tijden eerst bekeken of deze training ingevuld kan worden door een andere trainer, lukt dit niet dan wordt deze ingehaald.
 11. Betalingen vooraf door middel van automatische incasso, Termijnbetaling is mogelijk vanaf €300. Neem hiervoor contact op met de commissie trainingen.
 12. Het volgen van een cursus geschiedt op eigen risico.
  Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen of schade welke tijdens de lessen zijn ontstaan.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 73 642 3740

Address

Meester Vriensstraat 1
5246 JS Rosmalen