Lesreglement

 

LESREGLEMENT TENNISTRAINING SEIZOEN 2021-2022

 1. De trainingen voor de jeugd zijn onderdeel van het jeugdprogramma van Bastion Baselaar. De 
  planning en de betaling verloopt via de vereniging.
 2. Voor volwassenen is het lidmaatschap en training gescheiden. Elke leerling moet zich voor de training aanmelden via een online inschrijfformulier (https://amjoy.plannedtennis.nl/inschrijven).
 3. Ook niet-leden kunnen training volgen. Niet-leden betalen 25 euro extra bij een lesperiode van 12 weken en 50 extra bij 25 weken.
 4. Een lesuur duurt effectief 50 minuten, een half lesuur 25 minuten, een anderhalf lesuur 80 minuten. De lessen worden gepland op het hele of halve uur zodat pauzes en administratieve handelingen buiten de les kunnen worden geregeld.
 5. De lesperiode voor de jeugd loopt van september t/m augustus. De jeugd traint in de winter binnen.
 6. De lesperiode van de senioren bestaat uit een winterperiode (25 weken) en een zomerperiode (12 weken).
 7. Door inschrijving verbindt de leerling zich aan de gehele cursus. Zodra de inschrijving is bevestigd, moet in alle gevallen het lesgeld worden voldaan.
 8. Er wordt geen trainingsgeld terugbetaald in geval van blessures, ziekte e.d., in overleg met de trainer probeert men een passende oplossing te vinden door middel van het inhalen bij een andere trainingsgroep.
 9. Bij teveel inschrijvingen wordt er op volgorde van binnenkomst ingedeeld. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de tijden die je hebt aangegeven. Garantie geven wij niet omdat niveau van de indeling ook heel belangrijk vinden.
 10. Bij inschrijving voor een cursus ga je akkoord met elke professionele tennisleraar die wordt ingezet. Dit geldt ook in geval van ziekte van de vaste leraar of bij wisselingen.
 11. Voor de definitieve bekendmaking van de groepsindelingen krijgt men géén inzage in de 
  inschrijvingen/groepsindelingen. Wij streven ernaar de groepen zo homogeen mogelijk qua leeftijd en niveau in te delen. Op het inschrijfformulier bestaat er de mogelijkheid om voorkeuren aan te geven. Wij behouden ons het recht voor om hiervan af te wijken.
 12. Het volgen van een cursus geschiedt op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen of schade welke tijdens de lessen ontstaan.
 13. Is de trainer om wat voor redenen verhinderd dat wordt te alle tijden eerst bekeken of deze training ingevuld kan worden door een andere trainer. Lukt dat niet dan wordt deze ingehaald.
 14. De trainer kan een door hem/haar te geven les niet overdragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van Amjoy Tennis.
 15. Lessen, die uitvallen doordat de leerling verhinderd is (geblesseerd, ziekte, werk etc.), worden geacht te zijn gegeven. De leerling kan een aan hem/haar te geven les overdragen aan een derde mits toestemming van de trainer i.v.m. niveau in de groep. Bij structurele overdracht is er tevens toestemming nodig van Amjoy Tennis.
 16. Als door slecht weer geen training mogelijk is, dan geldt dat:
  1. junioren in de zomerperiode binnen in de hal les krijgen. In de winter is dit niet van toepassing doordat junioren al indoor trainen.
  2. de lessen van senioren die in de winter buiten trainen ingehaald worden, tot maximaal 3x in de winter. Tijdens de training in de zomerperiode wordt de les bij slecht weer binnen in de hal gegeven.
 17. Bij slecht weer (regen, kou) nemen de trainers contact op met de leerlingen, anders gaat de les 
  gewoon door. Inzake de werkomstandigheden kunnen trainers een les afzeggen bij een 
  gevoelstemperatuur van -6 graden Celcius (CAO Bouw). Metingen hiervan zijn beschikbaar bij het KNMI. Deze lessen dienen ingehaald te worden met het vastgestelde maximum zoals benoemd in punt 15.
 18. Indien een les niet kan worden voortgezet na aanvang door b.v. weersomstandigheden, dan wordt deze geacht gegeven te zijn.
 19. De geldende Corona-richtlijnen van de tennisvereniging, RIVM en KNLTB worden bij de training nageleefd. Bij veranderende richtlijnen kunnen de trainingen aangepast worden. Bij een situatie van maximaal twee volwassen spelers per baan, zal een groep van 8 personen om de week trainen in een groep van 4 personen. Het tarief voor ‘8 personen 1x per week’ blijft onveranderd.
 20. Betalingen van de trainingen geschieden voor aanvang van de cursus. Er kan betaald worden via iDeal of per automatische incasso. De wijze van betaling kan bij het inschrijven zelf worden bepaald.
 21. De trainer handhaaft de orde tijdens de door hem/haar gegeven les.
 22. Goed gedrag op de tennisbaan stellen de trainers op prijs. Vandaar: niet vloeken of schelden, geen oneigenlijk gebruik van de banen, het racket en andere materialen en respect tonen voor de trainers en je medespelers. Deze gedragscodes gelden ook als de trainers niet aanwezig zijn.
 23. Ouders/verzorgers worden – in verband met de concentratie van de kinderen en de trainer – vriendelijk verzocht om alleen de laatste 10 minuten naar de training van hun kind te komen kijken. Ouders/verzorgers die graag wat meer willen weten over de training van hun kinderen, worden verzocht telefonisch of per e-mail contact op te nemen met de trainer zodat hij/zij niet gestoord wordt tijdens het lesgeven.

Namens het trainersteam van Bastion Baselaar

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 73 642 3740

Adres

Meester Vriensstraat 1
5246 JS Rosmalen

KVK-nummer

40215310