Opzeggen

Wat jammer dat u uw lidmaatschap wilt opzeggen..

Gaat u verhuizen of bent u onverhoopt ontevreden? Laat het ons weten; wellicht kunnen wij hier van leren..
Hieronder treft u de informatie aan betreffende het opzeggen van het lidmaatschap..
Het opzeggen en het wijzigen van het lidmaatschap voor het volgend jaar dient vóór 1 december schriftelijk (per brief of per mail) in het lopend jaar te geschieden.


Elk jaar krijgen we opzeggingen binnen in de maand december, januari en zelfs nog later. Helaas moeten we de betreffende opzeggers steeds weer teleurstellen: opzeggen na 1 december is te laat..

Waarom eigenlijk? Als Bestuur worden we geacht vooruit te denken, want regeren is vooruitzien. De basis van het vooruitzien vormt altijd weer het budget waarover onze club beschikt: met hoeveel geld kunnen we de komende jaren welke verbeteringen doorvoeren voor de club?

Contributie-opbrengsten zijn daarbij, naast de baromzet, van doorslaggevend belang. Wanneer we in november de begroting opmaken, hebben we een goed beeld van het ledenaantal waarop we kunnen bouwen. Het aantal leden is goed voor een bepaalde opbrengst aan contributie, maar ook voor een opbrengst aan de bar..
Vandaar dat het voor het Bestuur van wezenlijk belang is uiterlijk 1 december zeker te weten in hoeverre de gemaakte begroting op grond van het ingeschatte ledenaantal hout snijdt.


Een lidmaatschap bij een club geeft een groot aantal rechten – en enkele plichten..
We hebben met elkaar afgesproken dat verlate mutaties geen recht op teruggaaf van contributiegelden geven, hoe vervelend dat voor de persoon in kwestie ook is..
Met 1200 leden is het belangrijk om regels strikt en rechtvaardig te hanteren..
We hopen dat iedereen daarvan doordrongen is en die regels ook in acht wil nemen. Waarvoor hartelijk dank!


Het Bestuur heeft de volgende “boetes voor te laat opzeggen” bepaald: 

Senioren en junioren:
Opzeggen tussen 1 dec  en 31 dec: € 25,- ; na 31 dec: € 50,-


Minioren:
Opzeggen tussen 1 dec  en 31 dec: € 10,- ; na 31 dec: € 15,-


Opzegging kan schriftelijk, naar: 

Ledenadministratie Bastion Baselaar
t.a.v. Margo van Amelsfort
Lommergroen 11
5245 CG Rosmalen


of per email, naar:

[email protected]

LET OP:
De opzegging is pas definitief nadat je een schriftelijke of elektronische(email) bevestiging hebt ontvangen!

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 73 642 3740

Adres

Meester Vriensstraat 1
5246 JS Rosmalen

KVK-nummer

40215310