Bestuur en Commissies

Bij Bastion Baselaar is de Ledenvergadering het hoogste orgaan.
Om de vereniging en al haar activiteiten in goede banen te leiden, benoemen de leden een Bestuur en enkele belangrijke commissies, zoals de Technische Commissie, Exploitatie commissie, Evenementencommissie en de Jeugdcommissie.
Daarnaast stelt het bestuur naar eigen inzicht enkele andere (ad hoc) commissies samen.

Elk lid kan zich aanmelden voor een bestuursfunctie of een commissiefunctie.
Afhankelijk van de aard van de commissie bepaalt de Ledenvergadering c.q. het bestuur via stemming of een lid de functie mag uitoefenen.
Bestuursleden worden altijd gekozen door de Ledenvergadering.

Voor vragen en/ of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen:

Voorzitter:
Mevrouw Anneke Engels – Blaauw
[email protected]

Secretaris:
De heer Wim Verhoef
[email protected]

Penningmeester:
De heer Danyel Deckers
[email protected]

Voorzitter Technische Commissie:
De heer Paul Peters
[email protected]

Voorzitter Exploitatie Commissie:
Positie vacant
[email protected]

Voorzitter Jeugd Commissie:
De heer Adjan Emans
[email protected]nl

Voorzitter Evenementen Commissie:
Positie vacant

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 73 642 3740

Address

Meester Vriensstraat 1
5246 JS Rosmalen