Thuis bij Bastion!

Tennisvereniging Bastion Baselaar: 
Een veelzijdige, sportieve en gezellige ontmoetingsplaats voor jong en oud.


De Bossche Tennisvereniginig die zich onderscheidt door het aanbieden van een gezonde mix van recreatief en prestatief tennis.
Bastion Baselaar is in oktober 1930 opgericht. Het huidige park is in 2000 in gebruiken genomen en heeft 11 gravelbanen en een tennishal met 5 binnenbanen.
De vereniging wil een huiselijk gevoel creëren voor haar leden, uiteraard met de nodige comfort.
THUIS bij Bastion dat is wat leden moeten ervaren als ze gaan tennissen of gewoon langskomen bij de vereniging. 
''THUIS bij Bastion'' vertegenwoordigt op alle fronten de identiteit van de club:
- De T staat voor Tennis: de basis van de vereniging, het bestaansrecht van de club.
- De H staat voor Huiselijk: leden moeten zich thuis voelen bij Bastion Baselaar en voor een lange(re) termijn aan de vereniging worden gebonden.
- De U voor Uitblinken: een club waar hoge sportieve prestaties (kunnen) worden geleverd. 
- De I staat voor Identiteit: een vereniging met een uniek karakter en een mooie historie.’
- De S staat voor Sfeer: een prettige sfeer binnen de club. Een cultuur waarin plezier, saamhorigheid en sociale binding de voornaamste elementen zijn.
Een cultuur waarin leden respectvol met elkaar omgaan en waarin de maatschappelijke verantwoordelijkheid tot uiting komt.

Bij Bastion Baselaar is de Ledenvergadering het hoogste orgaan.

Om de vereniging en al haar activiteiten in goede banen te leiden, benoemen de leden een Bestuur en enkele belangrijke commissies, zoals de Technische Commissie, Exploitatie commissie, Evenementencommissie en de Jeugdcommissie.  
Daarnaast stelt het bestuur naar eigen inzicht enkele andere (ad hoc) commissies samen.
Elk lid kan zich aanmelden voor een bestuursfunctie of een commissiefunctie.
Afhankelijk van de aard van de commissie bepaalt de Ledenvergadering c.q. het bestuur via stemming of een lid de functie mag uitoefenen.
Bestuursleden worden altijd gekozen door de Ledenvergadering.

Voor contact gegegevens en meer informatie over de verschillende commissies kijk onder het kopje: bestuur en commissies.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 73 642 3740

Address

Meester Vriensstraat 1
5246 JS Rosmalen